KárpátHáló Egyesület

A KárpátHáló Egyesület belépett a belgiumi székhelyű « European Covenant on Demographic Change » elnevezésű nemzetközi nonprofit egyesületbe. Az egyesület a belga Royal Decree issued in accordance with Article 50 of the Law of 27 June 1921. törvény alapján a <Rue Froissart numéro 111 à Bruxelles (1040 Bruxelles)> címen került bejegyzésre.

Az egyesület, amely egy európai szövetség a népesedési átalakulásért, lényegében egy nyitott hálózat, amelynek tagjai lehetnek személyek, egyesületek, szövetségek, cégek, stb, mindazok akik egyetértenek az alapítói célokkal, és elfogadják az alapszabályt.

Bővebben: ECDC tagság

Sikeresen lezárult a KárpátHáló Egyesület bírósági nyilvántartásba vétele.

A Szegedi Ítélőtábla Pkf. I. 20. 329/2014/5. számú másodfokú eljárásban lefolytatott végzése szerint a KárpátHáló Egyesületet a Kecskeméti Törvényszék a 2014. február 14. napján kelt Pk. 60. 129/2013/7. sorszámú végzése alapján és a hivatkozott másodfokú törvényszéki végzés szerint, bírósági nyilvántartásba vette


Az itélőtáblai végzés értelmében a 2014. május 5. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály szolgált az elsőfokú nyilvántartásba vételi végzés helyben hagyására.

Az egyesület tagjaitól sok munkát igénylő, hosszadalmas jogi eljárás sikeres befejezéséért a KárpátHáló Egyesület vezetői köszönetet mondanak mindazoknak, akik szakszerű munkájukkal hozzájárultak az egyesület bírósági bejegyzéséhez.

A KárpátHáló Egyesület célja, hogy az időskorúak életkörülményeinek javítása, az aktív időskori élet megélési képességének terjesztése érdekében, főleg képzési és a képzésekhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások összehangolt és közös tevékenységként történő végzését megvalósítsa és segítse. Továbbá, hogy részt vegyen olyan hálózati együttműködési és pályázati formákban, amelyek a fenti célok megvalósítása érdekében terjesztik és meghonosítják az egyesületi és a magyarországi eredményeket a Kárpát-medence anyaországi és külhoni időskorú magyar lakossága számára. 

Az egyesület nemzetközi, oktatási, kulturális, szociális tevékenységet végez, elsősorban képzések és rendezvények szervezését tűzi ki célul. Az egyesület kiegészítő jelleggel, e célok megvalósításának előmozdítása érdekében végez gazdasági-vállalkozási tevékenységet.

 

Egyesület feladata

Munkakapcsolatot épít ki minisztériumokkal, kormányhivatalokkal, és önkormányzatokkal továbbá az időskorúak közösségi szervezeteivel és fiatalok intézményeivel, kiemelten azok hálózati együttműködési formában működő szerveivel.

Szakmai és munkakapcsolatot épít ki hazai és határon túli magyar ajkú területeken működő felnőtt-képző, szociális és egészségügyi szolgáltató szervezetekkel, önkormányzatokkal.

Szakmai konferenciák, tanulmányutak, képzések, konzultációk, közösségi programok, kulturális, művészeti, média és egyéb rendezvények szervezésével valósítja meg kitűzött céljait az időskorúak tekintetében, és elősegíti tagjainak korszerű ismeretekhez jutását.