Ülések

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS

2017.12.08

 

Egyesületünk elnöke 2017. 12. 07.-én 10.00 órára közgyűlést hívott össze.  A közgyűlés helyszíne: Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény(címe: Szerbia, Magyarkanizsa, Fő tér 9.) A meghirdetett időpontban tartandó közgyűlés határozatképtelen volt, ezért az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal 2017. 12. 08. 14.00 órai kezdettel ismételt közgyűlést tartunk az eredetileg meghirdetett helyszínen. Az ismételten összehívott közgyűlésen tagtársaink 33 %-a volt jelen.

A közgyűlésnapirendi pontjai:

 1. Tájékoztató az egyesület tagságának aktuális létszámáról, tagdíjbefizetésekről, a 2018. évi tagdíjról. Tagfelvételi ügyek.
 2. Beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről
 3. Beszámoló a KárpátHáló KESZ 2017. évi tevékenységéről
 4. Beszámoló az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról
 5.  Tájékoztató a KárpátHáló KESZ keretében készülő pályázatokról
 6. Egyebek
        A 2018. évi munkaterv megvitatása
        Új partnerkapcsolatok és közös pályázati lehetőségek
        Aktuális ügyek

A közgyűlésen hozott döntések és határozatok:

 • Az egyesület a tagjai sorába felvette a felvételi kérelmet benyújtó négy főt. A tagdíjelmaradással rendelkező tagoknak az operatív ügyvezető titkár, fizetési felszólító levelet fog kiküldeni.
 • Palotás József elnök úr beszámolóját a jelenlévők elfogadták.
 • Dr. Madarász Sándor KESZ elnök beszámolóját a jelenlévők tudomásul vették.
 • Győri Csilla operatív ügyvezető titkár beszámolóját a jelenlévők elfogadták.
 • Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag vezetésével készülő pályázati anyag tervét a közgyűlés jóváhagyólag támogatja.
 • A 2018. évi munkatervet a közgyűlés megvitatta és jóváhagyását a kiegészítések után a következő közgyűlésre halasztotta. A közgyűlés megvitatta a partnerkapcsolati hálózat bővítésének lehetőségeit és kijelölte az ezzel kapcsolatos feladatokat.

A következő közgyűlés időpontját 2018. március 9.-ére tűztük ki, tervezett helyszíne Berzéte (Szlovákia). A tagtársak utazási és szállásköltségét az egyesület fogja fedezni.

 

EGYESÜLETI KÖZGYŰLÉS DECEMBERBEN

 

A KárpátHáló Egyesület 2017. 12. 07.-én 10.00 órától közgyűlést tart.

A közgyűlés helyszíne: Obrazovno-kulturna ustanova "Cnesa" Oktatási és Művelődési Intézmény(24420 SerbiaKanjiža (Magyarkanizsa) v Glavni trg br. 9. (Fő tér 9.).

Ha a közgyűlés határozatképtelen lesz, akkor az eredetileg meghirdetett napirendi pontokkal ismételt közgyűlést tartunk.

Az ismételt közgyűlés időpontja: 2017. 12. 08. 14.00 óra.

Azismételt közgyűlés helyszíne: SerbiaMagyarkanizsa (Kanjiža) Fő tér 9. (v Glavni trg br. 9.), azOktatási és Művelődési Intézmény székháza.

 

A közgyűlés napirendi pontjai:

Az közgyűlés megnyitása, megjelentek köszöntése: Palotás József elnök

 

 1. Beszámoló az egyesület 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Palotás József elnök
 2. Beszámoló a KárpátHáló KESZ 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök
 3. Beszámoló az egyesület 2017. évi gazdálkodásáról
  Előterjesztő: Fodorné Győri Csilla operatív ügyvezető titkár
 4.  Tájékoztató a KárpátHáló KESZ keretében készülő pályázatokról
  Előterjesztő: Modláné Görgényi Ildikó elnökségi tag
 5. Tájékoztató az egyesület tagságának aktuális létszámáról, tagdíjbefizetésekről, a 2018. évi tagdíjról. Tagfelvételi ügyek.
  Előterjesztő: Fodorné Győri Csilla operatív ügyvezető titkár és Mihálka Nóra elnökségi titkár
 6. Egyebek
  6.1. A 2018. évi munkaterv megvitatása
  Előterjesztő: Palotás József elnök
  6.2. Új partnerkapcsolatok és közös pályázati lehetőségek
  Előterjesztő: Dr. Madarász Sándor KESZ elnök
  6.3. Aktuális ügyek
  Előterjesztő: Fodorné Győri Csilla operatív ügyvezető titkár