Feladat

Napjainkban egyre fontosabb feladattá válik a településeinken élő időskorú lakossággal való törődés a velük való közvetlen kapcsolat felvétele, számukra a tartalmas, „élhető élet” feltételeinek megteremtése.

Sokszor a magukra maradt, aktív elfoglaltságot maguknak nem találó időskorú emberek úgy érzik, hogy nincs már rájuk szükség, ezért magukba zárkóznak és gyorsabban romlik mentális és egészségi állapotuk. Elzárkóznak az őket körülvevő környezettől, és elfordulnak a közösségi élettől, a politikától. Legtöbbjük már szavazati jogával sem kíván élni.

Ha odafigyelünk a településeinken élő időskorú állampolgárainkra, és segítjük őket a tartalmas, aktív élet élésében, akkor túl azon a jó érzésen, amit az embertársaink segítése kapcsán érezhetünk, további eredményeket is tapasztalhatunk;

  • növekszik a településünk közéletében az aktív résztvevők száma, ezáltal növelhető az önkormányzatot támogatók száma
  •  javulhat az idősek egészség megőrző képessége
  • bizonyos közösségi feladatok elvégzéséhez új humán erőforrás kapacitásra teszünk szert
  • az időskorúak aktív életmódját segítő hálózati tevékenységbe bekapcsolódva új perspektívákat nyithatunk az időskorú szervezett tevékenységekben (pld: csere kirándulások), és erősíthetjük a külhoni magyarsággal való összetartozásunkat is.

Az idősek aktivizálásának egyik sikeres eszköze a képzés, amely az értelmes és hasznos időtöltésen túl közösségépítő erővel is bír. A képzésekhez kapcsolt egyéb; szociális, egészségügyi stb. szolgáltatások együttesen eredményezhetik az életmód váltását, az „élhető élet megélését”. Ezt a komplex tevékenységet célszerűen a települési önkormányzat koordinálásával együttműködésbe szerveződő felnőttképző, egészségügyi, szociális és egyéb szervezetek tevékenysége révén lehet hatékonyan megvalósítani. A települési szinten túl regionális, az egész Kárpát-medence magyar lakta területére kiterjedő hálózati együttműködésben ez a tevékenység a nemzetpolitika szintjére is emelhető.

A KárpátHáló Egyesület 2015. március 20-án tartott közgyűlésén döntött arról, hogy kéri felvételét a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszterbe. A PannonForrás szervezetében az egyesületünknek érdeke a belépés, miután annak jövőképe, hogy a Kárpát-medencében tudás és innováció alapú, környezettudatos, fenntartható gazdasági övezet jön létre. A belépés előkészítésével és az egyesületünk képviseletével a közgyűlés Dr. Madarász Sándort kérte fel. A felvételhez szükséges dokumentumokat a PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszterbe az egyesületünk megküldte.